Renungan Harian

Yun 3:1-10 | Mzm 130:1-4ab.7-8 | Luk 10:38-42

Dalam perjalanan ke Yerusalem Yesus dan murid-murid-Nya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima Dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabda-Nya.

Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli, bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari padanya."

---ooOoo---

MELAYANI HARUS sesuai dengan KEBUTUHAN ORANG YANG BERSANGKUTAN, bukan sesuka hati. MARIA LEBIH PEKA pada KEBUTUHAN YESUS yang pada saat itu dalam perjalanan ke Yerusalem untuk menderita dan wafat. SATU PERKARA yang PERLU adalah MELAYANI TUHAN dan Maria sudah MEMILIH YANG TERBAIK (Luk 10:38-42). Yunus juga mengikuti Sabda Tuhan mewartakan pertobatan SESUAI KEBUTUHAN (Yun 3:1-10). APAKAH KITA MELAYANI SESUAI KEBUTUHAN SESAMA? [Salam dan doa, Han CM.]